Vejledning for udlejer

Lejeloven i Danmark stiller krav til både lejere og udlejere. I nedenstående lister vi nogle af de vigtigste ting du skal være opmærksom på når du ønsker at udleje din/dine lejeboliger.

· Underskrivning af lejekontrakt
· Hjælp til udarbejdelse af professionel lejekontrakt
· Hvad skal lejer betale i husleje?
· Huslejenævnet
· Forudbetalt leje og Depositum
· Huslejestigning
· Hvem lejer boligerne på BoligHit?
· Hvor længe kan lejer bo i din bolig?
· Lejer opsiger lejemålet
· Udlejer opsiger lejemålet
· Indflytning og vedligeholdelse
· Udlejers ansvar
· Lejers ansvar
· Istandsættelse ved udflytning


Søg efter lejere
Søger du efter en lejer til din lejebolig? BoligHit.dk blev oprettet i 2003 og er i dag blandt internettets største udbydere af attraktive lejeboliger i Danmark. Succesen er opnået gennem tæt samarbejde og dialog med vores brugere. Søg efter lejere hos os. Vi skaber kontakten mellem dig og lejerne.

BoligHit.dk blev oprettet i 2003 og er i dag blandt internettets største udbydere af attraktive lejeboliger i Danmark. Succesen er opnået gennem tæt dialog og samarbejde med vores brugere. Søger du efter en lejer til din bolig? Find din næste lejer hos os. Søg lejere

Underskrivning af lejekontrakt
En lejekontrakt er en skriftlig kontrakt mellem dig og lejer. Lejekontrakten indeholder alle relevante informationer om din bolig som skal udlejes. Lejekontrakten indeholder ligeledes personlige oplysninger om både lejer og dig som udlejer. Vi beskriver her hvilke ting du skal være opmærksom på når du udarbejder en lejekontrakt.

Der udarbejdes normalt en skriftlig lejekontrakt såfremt du eller lejer ønsker det. Lejekontrakten har til formål at dokumentere at der er indgået et lejeforhold mellem dig og lejer. En lejekontrakt bør indeholde følgende oplysninger:
 • Navn, efternavn og adresse på både lejer og udlejer.
 • Adresse og størrelse på lejemålet.
 • Overtagelsesdato, husleje, depositum, forudbetalt husleje og aconto forbrug for lejemålet.
 • Lejemålets stand ved overtagelse samt en beskrivelse af hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af lejemålet.
 • Om der må være husdyr.
 • Paragraf 11.
Lejekontrakten indeholder en paragraf 11 hvor der er mulighed for at tilføje punkter i lejekontrakten som er specielle for dit lejemål. Du har her mulighed for at specificere lejers ansvar for vedligeholdelse af lejemålet mm. Du bør være meget omhyggelig med at få udfyldt paragraf 11, således du undgår uforudsetheder når lejer fraflytter lejemålet. Under paragraf 11 anbefaler vi som minimum at følgende emner bliver omtalt:
 • Er lejemålet indgået som tidsbegrænset lejemål? Hvornår ophører lejekontrakten?
 • Hvor ofte/hvornår bliver huslejen reguleret og med hvor meget?
 • Er der indlagt Stofa, fællesantenne, el, gas og hvem betaler for brug af dette? Hvem betaler for aflæsning af varme/vand, gas og el ved fraflytning?
 • Hvem betaler for materialeudgifter ifbm vedligeholdelse af lejemålet mens lejer bebor lejemålet?
 • Hvem står for maling af lejemålet? Skal det males ved indflytning og/eller udflytning? Hvilke farver må der males med? Må døre, gulve, karme, fodlister, skabe, fliser, køkken/bad, radiatorer, skabselementer males? Må der tapetseres? Må der bores huller i flisebeklædning og/eller vinduesrammer?
 • Hvilke skabe, køleskab, kølefryseskab, fryser, vaskemaskine, tørretumbler, komfur og emhætte, ect er installeret i lejemålet ved indflytning? I hvilken stand er de?
 • Hvem står for vedligeholdelse af ruder, vandhaner, blandingsbatterier, el-afbrydere, døre, håndtag og skabslåger?
 • Hvor mange nøgler udleveres ved indflytning og hvor meget skal lejer betale hvis der mangler nøgler ved fraflytning?
 • Skal lejemålet være rengjort ved fraflytning og skal rummene være tømt?
 • Skal lejer have en indboforsikring/husforsikring?
 • Lejers email og telefonnr.
Det er ikke et krav at der skal udarbejdes en skriftlig lejekontrakt. Skrives der ikke lejekontrakt, er det kvitteringen på indbetaling af huslejen, depositum og/eller den forudbetalte husleje, som er bevis for, at boligen er udlejet. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig indbetaling hurtigst mulig efter at lejer har accepteret at leje boligen. Hvis der ikke udarbejdes en lejekontrakt, er det lejelovens regler, der gælder. Dette sikrer, at lejer aldrig bliver dårligere stillet end lovgivningen angiver. Du kan her finde et eksempel på en standard lejekontrakt:
(Pdf format) (Word format).

Hjælp til udarbejdelse af professionel lejekontrakt
Ønsker du hjælp til at udarbejde en professionel lejekontrakt, tilbydes dette for et engangsbeløb på kr. 495 kr. Vi har flere års erfaring med udarbejdelse af lejekontrakter både til udlejere på BoligHit.dk samt til udlejning af egne lejemål. Hvis dette har interesse bedes du kontakte os via vores kontaktformular. Vi vil derefter kontakte dig herom.

Hvad skal lejer betale i husleje?
Hvor høj må huslejen være? Vi hjælper dig med gode råd angående fastsættelse af huslejen, depositum og størrelsen af forudbetalt husleje. Optimer udbyttet af din udlejning.

Huslejen på den bolig du ønsker at udleje afhænger af beliggenhed, art, størrelse, udstyr, kvalitet og vedligeholdelsestand. Lejeboliger beliggende centralt i storbyerne eller i nærheden af vand/hav giver en højere husleje. Ligeledes betaler lejer højere husleje for en nymoderniseret bolig. Det kan være svært at fastsætte en nøjagtig huslejepris, da der ikke er entydig lovgivning på området. Huslejen betales altid forud og som regel månedsvis. Huslejen går til at dække dine udgifter ifbm udlejningen; renteudgifter, vedligeholdelse af lejemålet, eventuelt ejerforeningsgebyr samt overskud. Huslejen kan estimeres på baggrund af forskellige regler afhængig af hvornår boligen er opført samt boligens stand. For lejeboliger bygget før 31. december 1991 skal huslejen baseres på sammenlignelige lejemål i området. Her tages der højde for beliggenhed, art, størrelse, udstyr, kvalitet og vedligeholdelsestand. Er lejeboligen bygget efter 1991 har du såkaldt fri huslejefastsættelse (du må selv bestemme hvor høj huslejen skal være) – efter udbud og efterspørgsel princippet. Huslejen inkluderer normalt et acontobeløb til forbrug af varme og vand. Lejer afregner oftest el og gas (hvis dette er installeret i lejemålet) direkte til Forsyningsvirskomheden/leverandøren. Vask/tørretumler, trappevask, internet, licens og antennebidrag kan ligeledes inkluderes i lejekontrakten. Normalt er det lejer selv der betaler for disse. Alle udgifter bør være noteret eller omtalt i lejekontrakten. Nogle af udgifterne kan noteres i paragraf 11.

Huslejenævnet
Hvis du opkræver for høj husleje, kan lejer indberette dette for Huslejenævnet i din kommune. Huslejenævnet har til opgave at hjælpe med beregning af en retvisende husleje beregnet på baggrund af gældende regler. Hvis Huslejenævnet vurderer at din husleje er for høj, vil du blive påbudt nedsættelse af huslejen. Det er derfor vigtigt at du finder en passende husleje når du ønsker at udleje din bolig.

Forudbetalt leje og Depositum
Lovgivningen muliggør opkrævning af op til 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum. Pengene skal betales inden eller i forbindelse med indflytning. Dette giver tilsammen op til 6 måneders husleje som skal betales af lejer. I København, Århus, Odense og Aalborg er det ofte muligt at opkræve alle de 6 gange husleje, mens lejere i provinsen ofte slipper med 1-3 gange depositum og 0-1 gange forudbetalt husleje. Det er din opgave at fastsætte et beløb for depositum og forudbetalt husleje efter udbud og efterspørgsel princippet. Depositum og forudbetalt husleje må dog aldrig overskride de 6 gange normal husleje. Depositum er en sikkerhed som du har i tilfælde af at lejer misvedligeholder lejemålet. Kræver lejemålet istandsætning ved fraflytning, kan du anvende depositum til dette formål. Er der penge i overskud efter istandsættelsen, betales disse retur til lejer efter fraflytning. Lejekontrakten bør beskrive i hvilken stand lejemålet overtages samt i hvilken stand det skal være i når det fraflyttes. Den forudbetalte husleje er ligeledes en sikkerhed for dig. Ved opkrævning af forudbetalte husleje, risikerer du ikke at skulle betale lejers udgifter i tilfælde at lejer fraflytter lejemålet med kort varsel. Lejekontrakten bør beskrive hvor lang opsigelsesvarsel lejemålet har (oftest 2-3 måneder).

Huslejestigning
Lejekontrakten bør beskrive hvor ofte samt hvor meget huslejen kan reguleres med. Der er ingen loft over hvor høj en huslejestigning må være. Den samlet husleje må dog aldrig overstige reglerne for huslejebetaling beskrevet i ovenstående afsnit: Hvad skal lejer betale i husleje?.

Hvem lejer boligerne på BoligHit?
Hvem ønsker at leje en bolig via BoligHit.dk? Vi samarbejder med både udlejningsfirmaer, ejendomsmæglere og bolig-administrationsselskaber. Ligeledes har vi mange private boligejere som udlejer deres boliger via os. Dette betyder at der hver måned tilmeldes et stort antal boligsøgende som ønsker at leje en bolig via BoligHit.dk.

På BoligHit.dk samarbejder vi i dag med over 100 private udlejningsfirmaer, ejendomsmæglere, advokatfirmaer, administrationsselskaber og flere almene boligforeninger som alle løbende tilmelder deres lejeboliger på vores portal. Vi har ligeledes rigtig mange private personer som vælger at udleje deres bolig. Det store udvalg af boliger betyder, at der dagligt tilmeldes en stor gruppe lejere som ønsker at leje vores ledige boliger. For at yde den optimale service for både vores lejere og vores udlejere, har vi udviklet et brugervenligt og effektivt system hvor kontakten mellem lejere og udlejere administreres. Vores system betyder at stadig flere og flere lejere/udlejere vælger at benytte vores service. Mangler du en lejer til din bolig, kan du tilmelde din bolig gratis hvorefter du har uhindret adgang til at kontakte alle vores lejere. Du kan tilmelde din bolig her: Tilmeld lejemål

Hvor længe kan lejer bo i din bolig?
Har du fundet den lejer som skal leje din bolig? Vi hjælper dig med nogle retningslinjer for hvilke forpligtigelser og rettigheder du har som udlejer af lejemålet.

Lejer kan bebo lejemålet på ubestemt tid hvis andet ikke er beskrevet i lejekontrakten. Ønsker du, at tidsbegrænse udlejningen, skal dette nedskrives i lejekontrakten. Både lejer og udlejer kan opsige lejekontrakten. Der er dog vidt forskellige regler for lejer og udlejer.

Lejer opsiger lejemålet
Når lejer ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftlig. Længden på opsigelsesvarslet er normalt 3 måneder. Længden på opsigelsesvarslet kan dog både være længere og kortere, men du bør sikre dig at det er specificeret i lejekontrakten. Lejer kan vælge at fraflytte lejemålet med kort varsel, hvorefter du bør bestræber dig på at genudleje lejemålet så hurtig som muligt. Har du ikke mulighed for at genudleje lejemålet hurtigt, har du krav på lejeindtægt i den periode der står beskrevet i lejekontrakten (længden af forudbetalt husleje).

Udlejer opsiger lejemålet
Alle lejere er beskyttet mod opsigelse. Du kan således kun opsige lejekontrakten med et opsigelsesvarsel på mindst 1 år. Og dette er under forudsætning af at du selv ønsker at bebo lejemålet. Opsigelse af lejekontrakten skal være fair vurderet ud fra både lejers og dine synspunkter. Hvis lejer føler sig uretfærdig opsagt, kan lejer vælge at gøre indsigelse via boligretten. Boligretten vil derefter vurdere sagen under hensyntagen til hvor længe du har ejet lejemålet, samt lejers mulighed for at finde et andet tilsvarende lejemål. Lejer kan ikke opsiges fordi lejemålet/ejendommen skal byfornys. I sådan tilfælde har lejer krav på genhusning under byfornyelsen. Du kan opsige lejemålet, såfremt lejer på trods af gentagende skriftlige påmindelser ikke har opretholdt god skik og orden samt reglementet/husordenen i ejendommen. Opsigelsesvarslet vil her være 3 måneder. Hvis du vælger at opsige lejer, skal det altid være skriftlig. Opsigelsen skal indeholde en årsagsforklaring for opsigelsen.

Indflytning og vedligeholdelse
Hvordan ser boligen ud når du starter udlejningen? Hvem skal male? Hvem skal vedligeholde boligen?

Lejeloven er meget specifik når det kommer til vedligehold af lejemålet. Du skal som udlejer altid sørge for, at vedligeholde ejendommen. Vedligeholdelsespligten kan dog ændres ved skriftlig aftale mellem dig og lejer.

Udlejers ansvar
Det er din pligt at holde ejendommen i forsvarlig stand. Udvendigt vedligehold består af port, opgange, trapper, tag, loft, facader, vinduer, hoveddør, kældre, faldstammer, rør og kabler. Derudover er det dit ansvar at vedligeholde køkken, skabe, gulv, låse og dørhåndtag, stikkontakter, cisterner, toilet og vandhaner. Det bør fremgår af lejekontrakten om du eller lejer har ansvaret for indvendig vedligeholdelse. Hvis der ikke er beskrevet noget i lejekontrakten, påhviler alt vedligeholdelse dig. Hvis der er uenigheder mellem dig og lejer, angående indvendig vedligeholdelse, kan sagen afgøres af huslejenævnet.

Lejers ansvar
Lejer har pligt til at vedligeholde lejemålet indvendigt i anstændig stand samt efterleve det der står beskrevet i lejekontrakten.

Istandsættelse ved udflytning
Hvem har ansvaret for istandsættelse af lejemålet når lejer fraflytter lejemålet? Skal lejer male ved fraflytning? Vi giver dig her en vejledning i hvilke regler der gør sig gældende.

Når lejer fraflytter lejemålet, er denne forpligtet til at aflevere lejemålet i samme stand, som det var ved indflytningen. Du kan som udlejer aldrig påkræve at lejer skal sætte lejemålet i bedre stand end det var ved indflytning. I lejekontrakten bør du beskrive om lejemålet skal være nymalet ved fraflytningen og hvem der skal gøre det. Ligeledes skal der stå om lejemålet skal renoveres ifbm med fraflytningen. Hvis lejemålet skal renoveres ved fraflytningen, har du krav på at vælge håndværkere.

Hvis der er uenighed mellem dig og lejer, kan Huslejenævnet tage stilling til, hvorvidt dine krav er rimelige.


Ansvarsfraskrivelse
BoligHit.dk fraskriver sig enhvert ansvar for fejl eller mangler i ovenstående oplysningerne. Ansvarsfraskrivelsen gælder både økonomisk og juridisk ansvar som følge af at ovenstående oplysninger anvendes til leje/udlejning. Oplysninger er samlet fra internettet i 2010.
 
Luk vindue
Brugernavn:
Kodeord:
Glemt?
Søg Log ind