Vejledning for den boligsøgende

Lejeloven i Danmark stiller krav til både lejere og udlejere. I nedenstående lister vi nogle af de vigtigste ting du skal være opmærksom på når du ønsker at leje en bolig.

· Underskrivning af lejekontrakt
· Hvad skal jeg betale i husleje?
· Huslejenævnet
· Forudbetalt leje og Depositum
· Huslejestigning
· Hvem udlejer boliger på BoligHit?
· Hvor længe kan du bo i din nye lejebolig?
· Lejer opsiger lejemålet
· Udlejer opsiger lejemålet
· Indflytning og vedligeholdelse
· Udlejers ansvar
· Lejers ansvar
· Istandsættelse ved udflytning


Boligsøgning
Søger du efter en ledig lejebolig? BoligHit.dk blev oprettet i 2003 og er i dag blandt internettets største udbydere af attraktive lejeboliger i Danmark. Succesen er opnået gennem tæt samarbejde og dialog med vores brugere. Søg lejebolig hos os. Vi skaber kontakten mellem lejer og udlejer.

BoligHit.dk blev oprettet i 2003 og er i dag blandt internettets største udbydere af attraktive lejeboliger i Danmark. Succesen er opnået gennem tæt dialog og samarbejde med vores brugere. Søger du efter nyt tag over hovedet? Find din næste bolig hos os: Søg lejebolig.

Underskrivning af lejekontrakt
En lejekontrakt er en skriftlig kontrakt mellem dig og udlejer. Lejekontrakten indeholder alle relevante informationer om den bolig du ønsker at leje. Lejekontrakten indeholder ligeledes personlige oplysninger om både dig og udlejer. Vi beskriver her hvilke ting du skal være opmærksom på inden lejekontrakten underskrives.

Der udarbejdes normalt en skriftlig lejekontrakt såfremt du eller udlejer ønsker det. Lejekontrakten har til formål at dokumentere at du har lejet boligen. En lejekontrakt bør indeholde følgende oplysninger:
  • Navn, efternavn og adresse på både dig og udlejer.
  • Adresse og størrelse på lejemålet.
  • Overtagelsesdato, husleje, depositum, forudbetalt husleje og aconto forbrug for lejemålet.
  • Lejemålets stand ved overtagelse samt en beskrivelse af hvem der har ansvaret for vedligeholdelse af lejemålet.
  • Om der må være husdyr.
  • Paragraf 11.
Lejekontrakten indeholder en paragraf 11 hvor der er mulighed for at tilføje punkter i lejekontrakten som er specielle for det pågældende lejemål. Udlejer vil ofte benytte paragraf 11 til at pålægge dig ekstraordinært ansvar for vedligeholdelse af lejemålet mm. Du bør derfor læse denne paragraf indgående for at undgå ekstraudgifter undervejs i lejeforløbet eller når du fraflytter boligen.

Det er ikke et krav at der skal udarbejdes en skriftlig lejekontrakt. Skrives der ikke lejekontrakt, er det kvitteringen på indbetaling af huslejen, depositum og/eller den forudbetalte husleje, som er bevis for, at du har lejet boligen. Det er derfor rigtig vigtigt, at du sikre sig en kvittering. Hvis der ikke underskrives en lejekontrakt for lejemålet, er det lejelovens regler, der gælder. Dette sikrer, at du aldrig bliver dårligere stillet end lovgivningen angiver. I nedenstående link kan du se et eksempel på en standard lejekontrakt. Vi opfordrer dig kraftigt til at kræve en lejekontrakt i underskrevet stand inden du flytter ind i boligen. Hermed er dine rettigheder sikret bedst muligt.
Se et eksempel på en standard lejekontrakt (PDF format).

Hvad skal jeg betale i husleje?
Hvor høj er huslejen og hvem bestemmer hvor høj den må være? Vi hjælper dig med gode råd til hvilken husleje du maksimal bør betale. Du kan læse om fastsættelse af huslejen, depositum og størrelsen af forudbetalt husleje. Sæt dig ind i tingene og undgå at blive snydt.

Huslejen
Huslejen på den bolig du ønsker at leje afhænger af beliggenhed, art, størrelse, udstyr, kvalitet og vedligeholdelsestand. Lejeboliger beliggende centralt i storbyerne eller i nærheden af vand/hav giver en højere husleje. Ligeledes skal du betale højere husleje for en nymoderniseret bolig. Det kan være svært at vurdere om huslejen på den lejebolig som du ønsker at leje, er passende.

Du skal altid betale huslejen forud og som regel månedsvis. Huslejen går til udlejers renteudgifter, vedligeholdelse af lejemålet, eventuelt ejerforeningsgebyr samt overskud. Huslejen er beregnet på baggrund af forskellige regler afhængig af hvornår boligen er opført samt boligens stand. For lejeboliger bygget før 31. december 1991 skal huslejen baseres på sammenlignelige lejemål i området. Her tages der højde for beliggenhed, art, størrelse, udstyr, kvalitet og vedligeholdelsestand. Er lejeboligen bygget efter 1991 har udlejer såkaldt fri huslejefastsættelse (udlejer må selv bestemme hvor høj huslejen skal være) – efter udbud og efterspørgsel princippet. Huslejen inkluderer normalt et acontobeløb til forbrug af varme og vand. El og gas (hvis dette er installeret i lejemålet) afregnes oftest direkte til Forsyningsvirskomheden/leverandøren. Vask/tørretumler, trappevask, internet, licens og antennebidrag kan ligeledes inkluderes i lejekontrakten. Alle udgifter bør være noteret eller omtalt i lejekontrakten. Nogle af udgifterne kan noteres i paragraf 11.

Huslejenævnet
Hvis du mener at din husleje er ureglementeret høj, kan dette indberettes for Huslejenævnet i din kommune. Huslejenævnet har til opgave at hjælpe med beregning af en retvisende husleje beregnet på baggrund af gældende regler. Hvis Huslejenævnet vurderer at din husleje er for høj, vil udlejer blive påbudt nedsættelse af huslejen. Du vil derefter få tilbagebetalt de penge som du retmæssigt har til gode grundet for høj indbetaling af husleje. Ligeledes kan Huslejenævnet være behjælpelig i sager hvor udlejer opkræver sorte penge for lejemålet.

Forudbetalt leje og Depositum
Lovgivningen muliggør opkrævning af op til 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum. Pengene skal betales inden eller i forbindelse med indflytning. Dette giver tilsammen op til 6 måneders husleje som skal betales til udlejer. I København, Århus, Odense og Aalborg opkræver udlejer ofte alle de 6 gange husleje, mens lejemål i provinsen ofte slipper med 1-3 gange depositum og 0-1 gange forudbetalt husleje. Der er udlejer som fastsætter depositum og forudbetalt husleje. Det kan dog forekomme at disse beløb kan forhandles. Depositum og forudbetalt husleje må aldrig overskride de 6 gange normal husleje. Depositum er en sikkerhed som udlejer har i tilfælde af at du mis-vedligeholder lejemålet. Hvis lejemålet kræver istandsættelse når du fraflytter, kan udlejer anvende depositum til dette formål. Er der penge i overskud efter istandsættelsen, betales disse retur til lejer efter fraflytning. Du bør sikre dig at lejekontrakten beskriver i hvilken stand lejemålet overtages samt i hvilken stand du skal aflevere det i, når du flytter ud. Den forudbetalte husleje er ligeledes en sikkerhed for udlejer. Ved opkrævning af forudbetalte husleje, risikerer udlejer ikke at skulle betale dine udgifter i tilfælde at du fraflytter lejemålet med kort varsel. Vær derfor opmærksom på hvor lang tids opsigelsesfrist der står beskrevet i lejekontrakten. 3 måneders opsigelsesfrist er normal i beboelsesejendomme. For erhvervsejendomme er opsigelsesfristen ofte længere.

Huslejestigning
Lejekontrakten bør beskrive hvor ofte samt hvor meget huslejen kan reguleres med. Der er ingen loft over hvor høj en huslejestigning må være. Den samlet husleje må dog aldrig overstige reglerne for huslejebetaling beskrevet i ovenstående afsnit: Hvad skal jeg betale i husleje?.

Hvem udlejer boliger på BoligHit?
Hvem ejer og udlejer de boliger som tilmeldes på BoligHit.dk? Vi samarbejde med både udlejningsfirmaer, ejendomsmæglere og bolig-administrationsselskaber. Ligeledes har vi mange private boligejere som udlejer deres boliger via os. Her kan du læse hvilke ting du skal være særlig opmærksom på.

På BoligHit.dk samarbejder vi i dag med over 100 private udlejningsfirmaer, ejendomsmæglere, advokatfirmaer, administrationsselskaber og flere almene boligforeninger som alle løbende tilmelder deres lejeboliger på vores portal. Vi har ligeledes mange private personer som vælger at udleje deres bolig på BoligHit.dk. Boligsalg i Danmark er ikke så nemt som det har været. Det kommer dig til gavn som lejer, da mange private boliger derfor udlejes via vores service. For at yde den optimale service for vores udlejere, har vi udviklet et brugervenligt og effektivt system til administration af mange udlejningsboliger. Dette har betydet at stadig flere og flere udlejeres vælger at benytte vores udlejeservice. Hvis du ønsker at tilmelde dig som boligsøgende, kan du tilmelde dig via følgende link: Tilmeld dig som boligsøgende.

Hvor længe kan du bo i din nye lejebolig?
Har du fundet en ny bolig som du ønsker at leje? Vi hjælper dig med nogle retningslinjer for hvilke forpligtigelser og rettigheder du har som lejer af lejemålet. Hvor længe kan boligen lejes?

Lejer kan bebo lejemålet på ubestemt tid hvis andet ikke er beskrevet i lejekontrakten. Nogle lejemål er tidsbegrænset, hvilket altid vil være beskrevet i lejekontrakten. Både lejer og udlejer kan opsige lejekontrakten. Der er dog forskellige opsigelsesregler for lejer og udlejer.

Lejer opsiger lejemålet
Når du ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftligt. Vi anbefaler, at du sender et anbefalet brev til udlejer hvormed du sikrer dig mod snyd. Sender du ikke brevet anbefalet, kan udlejer påstå at de ikke har modtaget opsigelsen, hvorefter du risikerer at hænge på yderligere husleje end det beskrevet i lejekontrakten. Længden på opsigelsesvarslet bør være specificeret i lejekontrakten og angiver normalt 3 måneder. Længden kan dog både være længere eller kortere. Du kan altid vælge at fraflytte lejemålet med kort varsel, hvorefter udlejer normalt bestræber sig på at genudleje lejemålet så hurtig som muligt. Har udlejer ikke mulighed for at genudleje lejemålet hurtigt, har udlejer krav på lejeindtægt i den opsigelsesperiode der står beskrevet i lejekontrakten. De fleste udlejere plejer normalt at være behjælpelig med at finde en ny lejer hurtigt.

Udlejer opsiger lejemålet
Alle lejere er beskyttet mod opsigelse. Udlejer kan således kun opsige lejekontrakten med et opsigelsesvarsel på mindst 1 år. Og dette er under forudsætning af at udlejer selv ønsker at bebo lejemålet. Opsigelse af lejekontrakten skal være fair vurderet ud fra både lejers og udlejers synspunkter. Hvis du føler dig uretfærdig opsagt, kan du vælge at gøre indsigelse via boligretten. Boligretten vil derefter vurdere sagen under hensyntagen til hvor længe udlejer har ejet lejemålet, samt din mulighed for at finde et andet lejemål af tilsvarende beliggenhed, art, størrelse, udstyr, kvalitet og vedligeholdelsestand. Lejer kan ikke blive opsagt fordi lejemålet/ejendommen skal byfornys. I sådan tilfælde har du krav på genhusning under byfornyelsen. Udlejer kan opsige lejemålet, såfremt lejer på trods af gentagende påmindelser ikke har opretholdt god skik og orden samt reglementet/husordenen i ejendommen. Opsigelsesvarslet vil her være 3 måneder. Hvis udlejer vælger at opsige dig, skal det altid være skriftligt. Opsigelsen skal indeholde en årsagsforklaring for opsigelsen. Er lejeaftalen tidsbegrænset ophører lejeforholdet uden opsigelse når lejeperioden udløber. Et tidsbegrænset lejemål kan kun bringes til ophør i lejeperioden, hvis dette er aftalt mellem dig og udlejer, eller hvis aftalen misvedligeholdes.

Indflytning og vedligeholdelse
Hvordan ser boligen ud når du har overtaget lejemålet? Hvem skal male? Hvem skal vedligeholde boligen? Find gode råd og vejledning til hvordan du bør behandle lejemålet.

Lejeloven er meget specifik når det kommer til vedligeholdelse af lejemålet. Udlejer skal altid sørge for at vedligeholde ejendommen. Vedligeholdelsespligten kan dog ændres ved skriftlig aftale mellem dig og udlejer.

Udlejers ansvar
Udlejer skal holde ejendommen i forsvarlig stand. Udvendigt vedligehold består af port, opgange, trapper, tag, loft, facader, vinduer, hoveddør, kældre, faldstammer, rør og kabler. Derudover er det udlejers ansvar at vedligeholde køkken, skabe, gulv, låse og dørhåndtag, stikkontakter, cisterner, toilet og vandhaner. Det fremgår af lejekontrakten om du eller udlejer har ansvaret for indvendig vedligeholdelse. Hvis der ikke er beskrevet noget i lejekontrakten, påhviler alt vedligeholdelse udlejer. Hvis der er uenigheder mellem dig og udlejer angående indvendig vedligeholdelse, kan sagen afgøres af Huslejenævnet.

Lejers ansvar
Lejer har pligt til at vedligeholde lejemålet indvendigt i anstændig stand. Uenigheder angående indvendig vedligeholdelse kan afgøres af Huslejenævnet. For at sikre dine rettigheder bedst mulig, anbefaler vi at tager billeder af alle rum og inventar når du flytter ind i boligen. Herved kan du nemmere dokumentere lejemålets stand ved indflytning. Tag hellere for mange end for få billeder.

Istandsættelse ved udflytning
Hvem har ansvaret for istandsættelse af lejemålet når jeg flytter? Skal jeg male ved fraflytning? Spørgsmål er der nok af. Vi giver dig her en vejledning i hvilke regler der gør sig gældende for lejere.

Når du fraflytter lejemålet, er du forpligtet til at aflevere lejemålet i samme stand, som det var ved indflytningen. Du kan aldrig påkræves at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved indflytning. I lejekontrakten står det beskrevet hvis lejemålet skal være nymalet ved fraflytningen. Ligeledes står det beskrevet om lejemålet skal renoveres ifbm fraflytningen. Hvis lejemålet skal renoveres ved fraflytningen, har udlejer krav på at vælge håndværkere. Hvis der er uenighed mellem lejer og udlejer, kan Huslejenævnet tage stilling til, hvorvidt udlejers krav er rimelige.


Ansvarsfraskrivelse
BoligHit.dk fraskriver sig enhvert ansvar for fejl eller mangler i ovenstående oplysningerne. Ansvarsfraskrivelsen gælder både økonomisk og juridisk ansvar som følge af at ovenstående oplysninger anvendes til leje/udlejning. Oplysninger er samlet fra internettet i 2019.
 
Luk vindue
Brugernavn:
Kodeord:
Glemt?
Søg Log ind